Vår 2022

 

Øvingstid
Vanlig korøvelse
Aspiranter
1. og 2. kl.
Hovedkor
3. og 4. kl.
Senior
5.-7. kl.
Maudland skole, onsdager kl. 14.15 -14.45 14.55- 15.30 14.55- 15.45
Riska ungdomsskole, torsdager kl. 14.30 – 15.00 15.10- 15.45 15.10- 16.00
       

Vennligst gi beskjed i appen Spond hvis koristen ikke kan delta på øvelse eller andre arrangement.

Plan for våren

Uke Dato Aktivitet
1 Onsdag/torsdag Oppstart øvelser. NB! Endrede grupper pga korona.
2 Onsdag/torsdag Oppstart øvelser. NB! Endrede grupper pga korona.
3 Onsdag/torsdag Vanlig korøvelse
4 Onsdag/torsdag Vanlig korøvelse
5 Onsdag/torsdag Vanlig korøvelse
6 Onsdag/torsdag Vanlig korøvelse
6 Søndag 13.2 Øvingsseminar, kl. 12-18
7 Onsdag/torsdag Vanlig korøvelse
8 Onsdag/torsdag Vanlig korøvelse
9   Vinterferie. Ingen øvelser
10 Onsdag/torsdag Vanlig korøvelse
11 Onsdag/torsdag Vanlig korøvelse
12 Onsdag/torsdag Vanlig korøvelse
12 Lørdag 26.3/søndag 27.3 SHOW i Sandnes kulturhus. Øving lørdag. Konsert søndag.
13 Onsdag/torsdag Vanlig korøvelse
14 Onsdag/torsdag Vanlig korøvelse
15   Påskeferie. Ingen øvelser.
16 Onsdag/torsdag Vanlig korøvelse
17 Onsdag/torsdag Vanlig korøvelse
18 Onsdag Korøvelse med opptreden på Riska Boas
18 Torsdag Vanlig korøvelse
19 Onsdag Vanlig korøvelse
19 Torsdag Korøvelse med opptreden på Riska Boas
20 Onsdag/torsdag Vanlig korøvelse
21   Kristi Himmelfart. Ingen øvelser.
22 Onsdag/torsdag Siste korøvelse før sommeren
22 Lørdag 4.6 eller søndag 5.6 Synge på Riskadagene
23 Onsdag Sommeravslutning med konsert for familiene til koristene. Riska ungdomsskole.