Prosjekt «Hjertesone» – Gjelder KUN Maudlandskorister

Maudland skole har valgt å bli med på et prosjekt gjennom Trygg trafikk. Prosjektet, som heter «Hjertesone», kommer til å hjelpe barna med å få tryggere vei til og fra skolen når de vil sykle eller gå. Trygge og sikre skoleveier motiverer flere til å gå og sykle.
Torsdag 1. oktober markerer Maudland skole hjertesone arbeidet. Skolekoret deltar med reflekssangen som kommer til å både filmes (24. september og 1. oktober) og sendes live via Facebook nettsiden «Hjertesone» 1. oktober kl. 10-12:00.

Til dette trenger vi:
– Tillatelse fra foreldre/foresatte at koristen blir med på live strømming og filming. Koristene til dem som har gitt godkjenning, henter Ruth fra klasserommet torsdag 24. september og torsdag 1. oktober. Barna går tilbake til klasserommene etterpå. Godkjenning gis ved å skrive koristen på ei liste på årsmøtet onsdag 23. september kl 17.30 på Riska ungdomsskole. Eventuelt gi beskjed til styreleder Margrete Haualand, mob 95262949, innen onsdag 23. september.
– Koristene tar med så mange refleksbrikker/vest/pannebånd de vil. Det er greit å overdrive refleksbruken på filmingen. Alle må ha med litt synlig refleks!

Velkommen til et spennende prosjekt som fokuserer på viktigheten av refleksbruk i mørket!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Viktig informasjon om aktiviteter i ukene 39 og 40

Årsmøte: Onsdag 23. september kl 17:30, Riska ungdomsskole

På grunn av koronasituasjonen, blir årsmøte kun for foreldre/foresatte. Ber om at hvert kormedlem blir representert med en forelder/foresatt. Koristene blir ikke med på årsmøtet og det blir ikke konsert. En person har meldt seg til styret, vi trenger en person til. Fint om en person til kan melde seg!

Korøvelse på onsdag og torsdag

Koristene har vanlig øvelse i uke 39 i henhold til plan.

Bowling for seniorgruppen er avlyst:

Onsdag 30. september var det annonsert bowling for seniorgruppen. Dette er avlyst. Styret jobber med alternativ løsning.

Generell informasjon

Husk å sende SMS til Ruth på mobil 46680186 hvis barnet ditt ikke kan komme på korøvelsen.

Koret har også en facebook gruppe som heter Hommersåk skolekor. Til dere som vil bli medlem i gruppen, spør om det! Informasjon kommer også på facebook. Ellers vil all informasjon også bli publisert på vår hjemmeside samt via e-post.

Takk for godt samarbeid og forståelse for at det blir endringer i semesterplanen!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

VIKTIG: Nye regler for korøvinger fra uke 37

Hei,

Kommunen har sendt ut nye retningslinjer med tiltak mot Covid-19. Hommersåk skolekor er pålagt å følge disse reglene. Det betyr begrenset antall barn som kan øve samtidig i samme rom samt desinfisering av rommet mellom øvingene. Les nøye teksten under for dere må kvittere at det er lest.

Nye regler for øvingene:

Følgende instruks er krav fra kommunen dersom vi ønsker å bruke kommunale øvingslokaler. 

Foresatte er ansvarlige for at barnet er klar over og følger følgende instrukser:

 • Syke barn med selv milde symptomer må ikke komme på koret. 
 • Korister møter utfor nærmeste inngang til øvingslokale (ute) 5 minutter før øvingstid starter. 
 • Det er ikke lov å oppholde seg unødig innenfor skolens område mellom skoleslutt og frem til øvingen starter. 
 • Det er kun lov å oppholde seg i øvingslokalene. Toaletter vil være stengte så fordel om korister har vært på do før de kommer.
 • Oppfordre barn til å forholde seg rolig mens de venter på å komme inn. 
 • Sandnes kommune oppfordrer til å begrense bruk av offentlig transport. (krav fra kommunen å oppfordre) 
 • Koristene får antibac før de går inn. Koristene får antibac når de forlater øvingslokalet. 
 • Det er viktig å møte opp til riktig tid da mye tid går på antibac på vei inn og ut av øvingslokale samt renhold av lokaler mellom øvingsgrupper som må gjøres innenfor skolekorets øvingstider. 
 • Alle foreldre og foresatte er ansvarlige for kontinuerlig holde seg oppdatert med SFO angående følging av barn til og fra kor. 
 • Alle foreldre og foresatte har ansvar for å holde seg oppdaterte med siste informasjon på siden til Hommersåk skolekor da retningslinjer kan forandre seg uten forvarsel. 
 • En forelder eller foresatt må kvittere at instruks over er lest ved å kvittere under med barnets navn og lest på mail eller facebook.

Nye tidspunkt for øvingene:

Dette fører til endringer som berører hovedsakelig koristene på Maudland skole: Aspirantene øver hver uke, men på et senere klokkeslett enn vanlig. Hovedkoristene og seniorene øver vekselvis annen hver uke på et tidligere tidspunkt enn vanlig. 

For koristene på Hommersåk og Kyrkjevollen skole blir det ingen endring bortsett fra at de slutter litt tidligere enn vanlig. 

Den nye planen som gjelder fra i morgen, onsdag 9. september, uke 37:

Maudland skole, onsdager på musikkrommet, fra uke 37 og videre på oddetallsuker:

14.15 – 15.00 Hovedkoristene (3. og 4. klasse) 

15.05 – 15.30 Aspirantene

Maudland skole, onsdager på musikkrommet, fra uke 38 og videre på partallsuker:

14.15 – 15.00 Seniorene (5., 6. og 7. klasse) 

15.05 – 15.30 Aspirantene

Hommersåk og Kyrkjevollen skole, torsdager på Riska ungdomsskolen, fra uke 37 og videre hver uke:

14:30 – 14:55 Aspirantene

15:00 – 15:45 Hovedkoristene og Seniorene

Mvh

Styret

Publisert i Uncategorized | 2 kommentarer

Dessverre ingen korøving denne uka (36)

Hei

På grunn av ny revisjon av rutinene for smittevern på skolene som er under utarbeiding, har vi fått beskjed fra Sandnes Kulturskole at vi ikke kan ha korøvinger på skolen denne uka. Vi beklager dette, men håper på at vi snart kan starte opp med korøvingene igjen.

Mvh
Styret

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Årsmøte med konsert onsdag 23.september 2020 kl 17.30

Styret ønsker alle foreldre/foresatte til barn i Hommersåk skolekor velkommen til

Årsmøte med konsert onsdag 23.september 2020 kl 17.30 

på Riska ungdomsskole

På grunn av Covid-19 så må vi begrense antallet. Derfor kan kun foresatte og søsken komme denne gangen.

Saksliste:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av møteledelse og referent
 • Årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Budsjett 
 • Aktivitetsplan og informasjon til foreldre om nye planer:
  • Medlemsforsikring 
  • Ny gruppe i kor 
 • Innkomne saker
 • Valg av ny styreleder og sekretær

Hvis noen ønsker å melde saker inn til årsmøtet, vennligst meld disse inn til styreleder Margrete Haualand på e-post margretehaualand@gmail.com, innen 16.september.

Hommersåk skolekor blir drevet på dugnad av foreldre/foresatte. Det er kjekt å engasjere seg i koret, og det er ikke så mye jobb. Har du lyst til å sitte i styret i Hommersåk skolekor? Vennligst meld din interesse til Margrete Haualand .

Etter årsmøtet blir det konsert med skolekoret ca. kl. 18:00.. Vi avslutter arrangementet ca kl. 18.30.

Koristene vil ha øvelse sammen med Ruth i musikkrommet mens foreldre/foresatte har årsmøte i kantinen. Koristene møter i t-skjorte. Nye korister vil få utdelt nye t-skjorter før årsmøtet.

På grunn av covid-19 blir det ikke servering av mat. 

Vi ber foreldrene om å holde avstand. 

Er du eller en annen i familien syk, vennligst hold deg hjemme.

Vel møtt på årsmøtet!

Hilsen styret i Hommersåk skolekor.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Første korøvelse i morgen onsdag og torsdag – seminaret er avlyst

Vi starter med korøving denne uka fordi seminaret dessverre er avlyst på grunn av Covid-19.

Vi satser på å få til et bra seminar ved en senere anledning når det lar seg gjøre.

Ta gjerne med en venn som er nygjerrig på koret!

Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Vi gleder oss til ny høst med skolekoret

Da starter vi igjen med en ny høst og mange aktiviteter i skolekoret. Nå er det fortsatt utfordinger med Covid-19 så det kan bli endringer på planen. Følg derfor med på denne siden for oppdatert informasjon.

Plan for høsten ligger under Aktivitetsplaner i menyen.

Velkommen!

download

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Annerledes sommeravslutning onsdag 3. juni!

Annerledes sommeravslutning onsdag 3. juni

På grunn av smittervern blir sommeravslutningen annerledes. Det blir åpen skolegård på Maudland skole. Koristene får pins/medalje/gave, avhengig av hvor lenge de har gått i koret. For å begrense antall mennesker samtidig, har vi delt koristene i grupper utfra hvilken skole de går på. Dere velger tidspunkt for å hente premien i perioden din skole har tid.

Kl 17.00-17.45: Korister fra Maudland
Kl 17.50-18.00: Korister fra Hommersåk
Kl 18.05-18.50: Korister fra Kyrkjevollen

Håper å se alle! Samtidig får vi sagt god sommer ansikt til ansikt!

Vi følger smittervernregler som å holde avstand, har god håndhygiene, nyser i armhulen og syke mennesker holder seg hjemme.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sommer Sang Uka for de født mellom 1999 og 2008 (organiserte av Ung i kor)

Til info (ikke organiserte av Hommersåk skolekor – men veldig kjekke tilbud)
UNG I KORUNG I KOR
SommerSangUka er for deg født mellom 1999 og 2008 som elsker å synge! Gjennom fem intense dager jobber vi med mange ulike sjangre og musikalske uttrykk med fokus på stemme, musikalitet og musikkformidling. Vi skal synge sammen i store og små grupper med god oppfølging fra våre fantastiske instrukt
mer info –
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Øving uke 18

Hei

Uke 16 og 17 lagt jeg ut invitasjon (via gmail@sandnesskolen.no) for senior gruppe (de som gå i 5.6.7.trinn) og 4.kl. for øvelse med meg online.  Det gikk kjempe bra.  Alle var så blir og glad.  Jeg også!  Vi hjelp hverandre å koble til.  Håper ennå flere blir med nå uke 18.

En del også sent en film via CB (chromebook) på classroom ‘Hommersåk skolekor’ av seg selv mens de sang.  KNALL tøffe de er!!!!  Tusen hjertelig takk til dere!

Nå, uke 18, skal vi invitere 3.kl. også. Invitasjon blir sendt ut via gmail@sandnesskolen.no til koristene selv.

 • Online øving uke 17  – Onsdag gruppe, 3.4.5.6.7.kl – på appen ‘meet’ fra kl.14.45 – 15.30 
 • Online øving uke 17  – torsdag gruppe, 3.4.5.6.7.kl – på appen ‘meet’ fra kl.15.00 – 15.45 

les mer info om opplegget og hvrodan/ hva du tenger her – https://hommersakskolekor.no/2020/04/14/oving-de-neste-ukene/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar